Google Chrome Release 61.0.3163.79 , For Linux,Windows, & MAC

版本號: 61.0.3163.79 更新項目: 更新核心至 Chromium 61.0.3163.79 Jav … 繼續閱讀 Google Chrome Release 61.0.3163.79 , For Linux,Windows, & MAC

Google Chrome Release 59.0.3071.86 (Stable Version)

心得: 這次改版最明顯就是設定介面的異動,看起來是配合Material Design進行改善 至於是否有比之前 … 繼續閱讀 Google Chrome Release 59.0.3071.86 (Stable Version)